دوفصلنامه پژوهشی مهرگانی- چکیده مقالات
Mehregani Mehregani
Mehregani

 

سايه روشن تاريخ موسيقي ما
آروين صداقت كيش- الهام آهوخش
چکیده

تاریخ موسیقی ما در اثر مشکلاتی که در نگاه ما به تاریخ و تاریخ‌نگاری وجود دارد امروز افتادگی‌هایی دارد که ممکن است به سادگی نتوان آن‌ها را پر کرد. در مقاله‌ی حاضر کوشیده‌ایم ابتدا دیدگاه‌های تاریخی‌مان را نقد کنیم، که عمده‌ی گرفتاری‌هایش به نظر ما در نگاه بنیادی انسان ایرانی به مسئله‌ی «زمان گذشته»، حوزه‌ی اعتبار تاریخی-جغرافیایی اصطلاح «تاریخ موسیقی ایران» و تاریخی شدن بسیاری از بحث‌های موسیقی‌شناختی امروزی تحت تاثیر نگاه مسلط «بازگشت به گذشته» و «اصالت» به مفهوم نسبت با موضوعی هر چه قدیمی‌تر، نهفته است. پس از آن در مروری به مسایل روشن و تاریک تاریخ موسیقی پرداخته‌ایم که نگاهی است کلی بر پژوهش‌های تاریخ موسیقی یا پژوهش‌های غیر تاریخی که به روشن‌ شدن تاریخ موسیقی ما کمک می‌کنند.
کلیدواژه‌ها
تاریخ موسیقی، تاریخ‌نگاری، باستان‌شناسی موسیقی، مطالعات تاریخی


Home
AboutUs
CallForPApers
ContactUs