دوفصلنامه پژوهشی مهرگانی- چکیده مقالات
Mehregani Mehregani
Mehregani

 
 

چهارمضراب
كيوان فرزين
چکیده

موسیقی دستگاهی ایران با این که جریانی پویا و زایا در جامعه‌ی امروز ما دارد و پایه‌های خود را در آموزش آکادمیک نیز مستحکم کرده است اما به شدت از نبود پژوهش‌هایی مبتنی بر یافته‌ها و مستندات محکم و آزمایش شده رنج می‌برد. با این مقدمه عجیب نیست که چهارمضراب هم با این که به عنوان یکی از مهم‌ترین ضربی‌های حوزه‌ی موسیقی دستگاهی ایران به شمار می‌رود، از این نقیصه مستثنی نباشد. این نوشتار سعی بر این دارد تا به صورتی اجمالی به سیر تحول چهارمضراب‌ها در تاریخ معاصر موسیقی ایران با توجه به اسناد و نمونه‌های موجود پرداخته و سپس تلاش نماید تا چارچوبی کلی و بنیادین برای ساختمان این گونه‌ی ضربی در موسیقی ایرانی ارائه دهد.
 
کلیدواژه‌ها
چهارمضراب، ردیف، پایه


بازگشت به فهرست

Home
AboutUs
CallForPApers
ContactUs